شهرداری احمدسرگوراب

تجلیل از نیکویی به مناسبت شهادت سردار سرافراز شهید مهدی باکری که درتقویم ما روز شهردار نامگذاری شده

به مناسبت ۲۵ اسفند سالروز شهادت سردار سرافراز و نام آور ایران شهید مهدی باکری که در تقویم ما روز شهردار نام گذاری شده ، در اقدامی ارزنده اعضای محترم شورای اسلامی شهر و پرسنل شهرداری احمدسرگوراب از خدمات جهادی آقای رضا نیکویی شهردار احمدسرگوراب تجلیل بعمل آوردند.   

 

Shahrdari Ahmadsargurab , All Rights Reserved