آموزش نحوه تفکیک پسماند های شهری

تاریخ : 20 خرداد 1401 ساعت : 09:41چاپ

نیکویی شهرداراحمدسرگوراب در مورد آموزش نحوه تفکیک پسماندهای شهری توسط موسسه جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست گیلان مطرح نمود ؛ با توجه به اینکه سایت سراوان از پذیرش زباله های سطح شهربه دلیل مشکلات پیش آمده خوداری می کند شهرداری برآن شد تا نسبت به کاهش زباله  های  سطح شهر از طریق فرهنگ سازی و آموزش مداوم شهروندان نسبت به کاهش تولید پسماندهای شهری اقدام کند . که در این بین اقدام به عقد قرارداد با موسسه جمعیت زنان و بانوان حافظ محیط زیست گیلان که مورد تایید سازمان پسماند استانداری است مبادرت ورزید . و سپس کارشناسان ( زن ) مجرب این موسسه در غالب سه تیم چهارنفره  درهفته  سه روز با حضور در درب منازل ساکنین با توزیع پمفلت آموزشی و کیسه زباله رایگان اقدام به  آموزش نمودند . همچنین شهردار احمدسرگوراب خاطرنشان کرد که خوشبختانه این طرح با اسقبال شهروندان همراه بوده و موفقیت آمیز بوده است است . ضمناْ با هماهنگی صورت گرفته ازسوی ریایت محترم آموزش و پرورش شهرستان با مدیران مدارس شهر احمدسرگوراب ، آموزش دانش آموزان  با توزیع پمفلت آموزشی و بروشور صورت گرفت .   

 

                     

کلیه حقوق این سایت محفوظ است