شهرداری احمدسرگوراب

شروع آموزش تفکیک از مبدأ پسماندهای شهری با حضور در درب منازل کلیه ساکنین شهر احمدسرگوراب توسط کارشناسان شهرداری و موئسسه جمعیت زنان حافظ محیط زیست استان گیلان

رضا نیکویی شهرداراحمدسرگوراب که درمعیت ریاست محترم  شورای اسلامی جهت آموزش تفکیک ازمبدأ ساکنین  خیابان شهید جدیدی ، کارشناسان موئسسه جمعیت زنان حافظ محیط زیست استان گیلان را همراهی می نمود عنوان کرد که فرهنگ سازی تولید زباله کمترو کاهش آن مهمترین راهبرد جهت جلوگیری از افزایش لندفیل هاست وی همچنین خاطرنشان ساخت که آموزش شهروندان جهت تفکیک از مبدأ زباله های خشک  و تر گامی مهم در جهت کاهش هزینه ها و سهولت در فرآیند بازیافت ، پردازش و دفع پسماندها است . وی در پایان همراهی همه شهروندان را درجهت موفقیت این طرح خواستار شد . شایان ذکر است که آموزش تفکیک ازمبدأ کلیه خانوارهای سطح شهر با حضور دردرب منازل با عقد قرارداد با موئسسه جمعیت زنان و حامیان محیط زیست گیلان از تاریخ 1402/09/15 آغاز گردیده است . 

   

  

Shahrdari Ahmadsargurab , All Rights Reserved