شهرداری احمدسرگوراب

جلسه هماهنگی جهت برنامه ریزی برای کاهش پسماندهای شهری و فرهنگ سازی در بین شهروندان برای آموزش تفکیک از مبدأ

جلسه ای در دفتر شهرداربه منظورهماهنگی هر چه بیشتربرای برنامه ریزی جهت مدیریت پسماند شهری امروز با حضورریاست محترم شورای اسلامی وکارشناسان صف شهرداری برگزارگردید که دراین بین نیکویی شهردار احمدسرگوراب درباره بحران زباله درسراوان و با توجه به اینکه دیگر هیچ زباله ای به دستور آقای عباسی استاندار محترم به لندفیل سروان روانه و تخلیه نخواهد نشد مواردی را مطرح نمود واشاره کرد که همه مسئولان استانی برآنند که می بایست بر کاهش تولید زباله ازمبدأ و از درب منازل اقدام کنیم وسپس لطفی ریاست محترم شورای اسلامی شهر هم آمادگی خود و اعضای شورای شهر را جهت همکاری و آگاهی بخشی بین شهروندان جهت رعایت مدیرت پسماند و جداسازی زباله های تر و خشک مواردی را ایراد داشت و در پایان جلسه پس از شنیدن نکته نظرات کارشناسان شهرداری مقرر گردید که با موئسسه جمعیت حامیان محیط زیست استان جهت آموزش مجدد کلیه ساکنین ، آموزش کلیه مدارس ، اصناف و ادارات اقدامات لازم جهت سیر مراحل اداری صورت گیرد همچنین مصوب شد تا خدمات شهر جایگاهی برای نصب استند برای آگهی بخشی به شهروندان با مطالب مرتبط به آموزش  تفکیک از مبدأ اقدام نماید .

Shahrdari Ahmadsargurab , All Rights Reserved