• پنجشنبه

  Dull and dreary

  23° / 19°

 • جمعه

  Warmer with decreasing clouds

  28° / 19°

 • شنبه

  Very warm and humid

  31° / 21°

24° / 19°

°22C

: اینجا اکنون

ارایه گزارش عملکرد یکساله شهرداری به مناسبت روز شهردار

تاریخ : 24 اسفند 1400 ساعت : 15:59چاپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت محفوظ است