نصب علایم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی در سطح شهر

تاریخ : 30 تیر 1400 ساعت : 13:13چاپ

نیکویی خدمات شهری شهرداری عنوان کرد در اجرای مصوبات شورای ترافیک و کمیته فنی فرمانداری شهرستان علایم ایمنی وترافیکی درسطح شهر نصب گردید . 

 

               

   

       

 

         

   

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت محفوظ است