• شنبه

  Thunderstorms

  28° / 23°

 • یکشنبه

  Cloudy

  28° / 22°

 • دوشنبه

  Mostly cloudy

  29° / 22°

31° / 23°

: اینجا اکنون

27°C

افتتاح پروژه بلوار شهید قاسم سلیمانی

تاریخ : 30 آبان 1400 ساعت : 09:50چاپ

رضا نیکویی شهردار احمدسرگوراب در حاشیه افتتاح پروژه بلوار شهید حاج قاسم سلیمانی عنوان نمود ؛

 این پروژه درقالب طرح توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون شهری احمدسرگوراب به مساحت دوازده 

هزار مترمربع با اعبتاری به مبلغ چهارده میلیارد ریال ازمحل اعتبارات ماده  58  الحاقی و قیر رایگان 

سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و اعبتار جدول گذاری و ایمن سازی ترافیکی پروزّ فوق به طول

پانصد و پنجاه مترطول با عتباری به مبلغ 2 میلیارد ریال از محل تملک استانی واعتبارات داخلی هزینه 

گردیده است . شایان ذکر است برای تامین روشنایی معابر تعدادد ده پایه چراغ روشنایی طرح

هیمالیا بااعتباری بالغ برسه میلیارد ریال ازمحل اعتبارات ماده 58 الحاقی هزینه گردیده است . 

نیکویی شهرداراحمدسرگوراب درپایان خاطرنشان کردکه این پروژه به جهت رفع گره ترافیکی واصلاح

هندسی ورودی شهراحمدسرگوراب که مبادی ورودی بیش از 50 روستای بخش احمدسرگوراب می باشد

با تصویب وهمراهی اعضای محترم شورای اسلامی شهراحمدسرگوراب اجرایی گردید . 

     

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت محفوظ است