شهرداری احمدسرگوراب

پروژه زیرسازی و بازگشایی خیابان های شهید رحیمی ، شهید احمری ، کوچه های بوستان ،معین ، نسترن و کوچه رسالت

نیکویی شهردار و بیژن لطفی ریس شورای اسلامی شهر احمدسرگوراب در حاشیه بازدید از خیابان های شهر عنوان نمودند که با توجه به  درخواست های مکرر شهروندان برای بازگشایی محورهای فوق که در حال حاضر عبور مرور ساکنین از جاده های فعلی با عرض 3 متر بسیار دشواربوده ،  شهرداری و شواری شهر تصمیم  به  تعریض و بازگشایی مسیرهای فوق از محل اعتبارات داخلی نمودند که دراین راستا شهرداری با استفاده از ماشین آلات خود نسبت به برداشت و تعریض خیابان های شهید رحیمی ، شهید احمری ، و کوچه های بوستان ، معین ، نسترن و رسالت 

Shahrdari Ahmadsargurab , All Rights Reserved