شهرداری احمدسرگوراب

اعضای شورای اسلامی شهر احمدسرگوراب


بیژن لطفی سمت : رییس شورا
ایرج دلجویی سمت : نائب رئیس
امید عزتی سمت : سخنگو
کیوان فقیر سمت : خزانه دار
ویدا دلجویی سمت : منشی

Shahrdari Ahmadsargurab , All Rights Reserved