شهرداری احمدسرگوراب

بهسازی و آسفالت معابر شهر احمدسرگوراب

نیکویی شهردار احمدسرگوراب در اجرای پروژه اسفالت معابر شهری عنوان نمود که مساحت 12800 مترمربعبه ارزش 1/448/532/000 ریال شامل روکش آسفالتدرسه مسیر خیابان شهید پاکزاد ، خیابان ولیعصر(عج) و ورودی شهر احمدسرگوراب ازشرکت عرش بتن تا چهارراه احمدسرگوراب از محل تامین اعتبار سازمان شهرداریهاونیز اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان برای بافت فرسوده ، که به طور اختصاصی برای روکش آسفالت خیابان ولیعصر از سوی آن اداره کل در نظر گرفته شد که به همت مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر انجام گرفت . 

Shahrdari Ahmadsargurab , All Rights Reserved