شهرداری احمدسرگوراب

رنگ آمیزی جداول سطح شهر

در راستای زیبا سازی شهری شهرداری اقدام به رنگ آمیزی کلیه جداول سطح شهر از جمله تابلو های ورودی کوچه ها ومعابر شهری نمود که این عملیات در اردیبهشت ماه امسال آغاز گردید که با توجه به مواقعی که با شرایط بد جوی رو به رو گردید در تاریخ 91/4/21 به اتمام رسید.

 

Shahrdari Ahmadsargurab , All Rights Reserved