شهرداری احمدسرگوراب

پارک شهر احمدسرگوراب

در دیدار معاون محترم عمرانی استانداری گیلان از شهر احمدسرگوراب که در خرداد ماه امسال انجام پذیرفت یکی از مقولاتی که مورد بررسی قرار گرفت مراحل اجرایی و پیشرفت کاری پارک  شهر احمدسرگوراب بود. شهردار محترم جناب آقای نیکویی با ارائه گزارشات کامل از کمی وکاستی های موجود به معاون محترم جناب آقای اکبرزاده مهمترین معضل را نبود اعتبارات کافی بر شمرد بنابراین در جلسه مذکور مقرر گردید با تامین اعتبار تا هفته دولت 91 شهرداری به اتمام احداث سرویس بهداشتی پارک ،اجرای سازه های سبک آن و سنگ فرش نمودن محل های عبور و مرور داخل پارک اقدام و کمیته برنامه ریزی شهرستان نیز از اعتبارات سالجاری مساعدت نماید و بخشی از اعتبار توسط معاونت عمرانی پیگیری و جهت ادامه اجرای پروژه تامین گردد. در راستای این مصوبات امروز شهردار محترم به اتفاق تنی چند از اعضای شورای شهر برای خرید وسایل مربوط از جمله نیمکت و وسایل روشنایی به استان اصفهان سفر کردند .امید است با حمایت های مسولین شهرستانی و استانی به یکی از آرزوهای دیرینه شهروندان شهر احمدسرگوراب که همان داشتن یک پارک شهر مطلوب می باشد جامه عمل پوشیده شود.ان شا الله

Shahrdari Ahmadsargurab , All Rights Reserved