• جمعه

  A little afternoon rain

  11° / 8°

 • شنبه

  A little morning rain; cloudy

  12° / 7°

 • یکشنبه

  Morning showers; cloudy, cold

  8° / 4°

10° / 8°

°11C

: اینجا اکنون

نصب علایم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی در سطح شهر

تاریخ : 30 تیر 1400 ساعت : 13:13چاپ

نیکویی خدمات شهری شهرداری عنوان کرد در اجرای مصوبات شورای ترافیک و کمیته فنی فرمانداری شهرستان علایم ایمنی وترافیکی درسطح شهر نصب گردید . 

 

               

   

       

 

         

   

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت محفوظ است